Rastavne osiguračke letve - APATOR

Vertikalne osiguračke letve ARS 00/100

Svi tipovi vertikalnih rastavljača imaju mogucnost povezivanja napojnog kabla i sa donje i sa gornje strane. Ovakav dizajn obezbedjuje siguran prekid strujnog kola prilikom zamene patrona. Rastavne letve ARS 00/100 su predviđene za montažu na 100mm Cu sabirnički sistem, ali se zahvaljujući adapterima mogu postaviti i na 185mm Cu sabirnički sistem čime je omogućena zajednička montaža sa većim osiguračkim letvama. Jednostavna manipulacije pomoću ručice omogućuje istovremeno rastavljanje/uklapanje sva tri pola. Priključak: Provodnik do 70mm2

Vertikalne osiguračke letve ARS 1

Rastavne letve ARS 1 su predviđene za montažu na 185mm Cu sabirnički sistem.
Postoje dve različite izvedbe – jednopolno rastavljanje i tropolno rastavljanje paralelnim izvlačenjem nožastih patrona. Predviđeni za upotrebu sa patronima veličine NV1
Priključak:
Provodnik do 120mm2
Zavrtanj M10

Vertikalne osiguračke letve ARS 2

Rastavne letve ARS 2 su predviđene za montažu na 185mm Cu sabirnički sistem.
Postoje dve različite izvedbe – jednopolno rastavljanje i tropolno rastavljanje paralelnim izvlačenjem nožastih patrona. Predviđeni za upotrebu sa patronima veličine NV2
Priključak:
Provodnik do 120mm2
Zavrtanj M10

Vertikalne osiguračke letve ARS 3

Rastavne letve ARS 3 su predviđene za montažu na 185mm Cu sabirnički sistem.
Postoje dve različite izvedbe – jednopolno rastavljanje i tropolno rastavljanje paralelnim izvlačenjem nožastih Predviđeni za upotrebu sa patronima veličine NV3
Priključak:
Provodnik do 120mm2
Zavrtanj M12

Vertikalne osiguračke letve PBS

Vertikalne osiguračke letve tipa PBS se koriste za distribuciju električne energije i zaštitu usled kratkih spojeva i preopterećenja u trofaznom sistemu. Dizajnirane su za direktnu montažu na horizontalne bakarne sabirnice kao vertikalna postolja za nožaste osigurače, pa u poredjenju sa klasičnim postoljima, zauzimaju manje mesta na montaznoj ploči . PBS vertikalni rastavljač se može postaviti i u horizontalnom polozaju na vertikalne bakarne sabirnice.

Svi tipovi vertikalnih rastavljača imaju mogucnost povezivanja napojnog kabla i sa donje i sa gornje strane. Ovakav dizajn obezbedjuje siguran prekid strujnog kola prilikom zamene patrona.

STANDARDI KOJE ZADOVOLJAVAJU PBS RASTAVLJACI:

IEC 947-3, EN 60947-3, PN-93/E-06150/30, IEC 947-1, EN 60947-1, PN-90/E-06150/10 IEC 60269-2-1, PN-91/E-06160/21 IEC 60269-1, PN-91/E-06160/10 VDE 0660 BBJ Certificate for “B safety mark CE Declaration for the conformance with 73/23/EEC European Directive

Vertikalne osiguračke letve PBS 00/100

Vertikalna osiguračka postolja PBS 00/100 su predviđena za ugradnju na 100mm Cu sabirnički sistem, ali se zahvaljujući adapterima mogu postaviti i na Cu sabirnice razmaka 185mm.
Zahvaljujući PVC kućištu su zaštićena od napona dodira, a postavljanje i skidanje nožastih patrona veličine NV00 se izvodi pomoću odgovarajućeg alata.
Priključak:
Provodnik do 70mm2
Papučica za zavrtanj M8

Vertikalne osiguračke letve PBS 1

Vertikalna osiguračka postolja PBS 1 su predviđena za ugradnju na 185mm Cu sabirnički sistem. Zahvaljujući PVC kućištu su zaštićena od napona dodira, a postavljanje i skidanje nožastih patrona veličine NV1 se izvodi pomoću odgovarajućeg alata. Priključak: Provodnik do 120mm2 Papučica za zavrtanj M10

Vertikalne osiguračke letve PBS 2

Vertikalna osiguračka postolja PBS 2 su predviđena za ugradnju na 185mm Cu sabirnički sistem.
Zahvaljujući PVC kućištu su zaštićena od napona dodira, a postavljanje i skidanje nožastih patrona veličine NV2 se izvodi pomoću odgovarajućeg alata.
Priključak:
Provodnik do 120mm2
Papučica za zavrtanj M10

Vertikalne osiguračke letve PBS 3

Vertikalna osiguračka postolja PBS 3 su predviđena za ugradnju na 185mm Cu sabirnički sistem.
Zahvaljujući PVC kućištu su zaštićena od napona dodira, a postavljanje i skidanje nožastih patrona veličine NV3 se izvodi pomoću odgovarajućeg alata.
Priključak:
Provodnik do 240mm2
Papučica za zavrtanj M12