O nama

Preduzeće Rasina d.o.o. je svoje poslovanje započela kao trgovinska firma 1995. godine.

Vremenom smo osvajali nova iskustva i širili poslovanje, tako da smo ubrzo pokrenuli i proizvodnju grebenastih sklopki po licenci Poljskog proizvođača Apator koji je svojevremeno proizvodio delove za Končar, tako da su naše grebenaste sklopke identične po dimenzijama i karakteristikama, čime smo omogućili korisnicima u industriji da svoje dotrajale i havarisane sklopke zamene novim bez potrebe za adaptacijama.

Kako smo rasli i uvodili nove proizvode u prodaju, postali smo zastupnici Apatora i za rastavne osiguračke letve, izolovana postolja i rastavna postolja osigurača, čiji kompletan asortiman držimo na lageru.

Proširenjem radionice usvojili smo nova znanja vezana za poliesterske ormane ojačane staklenim vlaknima i ubrzo postali partner Poljske kompanije Emiter, koja je renomirani proizvođač istih i jedan od najvećih snabdevača Evropskih distributivnih kompanija. Počeli smo prodaju gotovih ormana, nakon čega smo krenuli i sami da ih sastavljamo od delova koje smo uvozili od Emitera. Ubrzo, usled potreba za usaglašavanjem sa potrebama domaćeg tržišta, pokrenuli smo i proizvodnju delova za ormane, čime smo stekli status domaćeg proizvođača, što nam daje posebnu snagu na tržištu.

Prelaskom na novu lokaciju u Mali Požarevac, u novu proizvodnu halu, počinjemo proširenje proizvodnog portfolia, tako da ćemo proizvoditi još nekoliko delova potrebnih za sastavljanje ormana i na taj način u potpunosti prilagoditi poliesterske ormariće potrebama lokalnih elektrodistribucija za izmeštena mesta merenja.

Tokom čitavog razvoja firme, paralelno sa prodajom gotove opreme i ormana, radionica za izradu šemiranih ormana je usavršavala svoje poslovanje na polju ormana automatike i energetike. Iz naše radionice su izašle veće količine ormana za vodovode, toplotne podstanice ali i farmaceutske industrije, od jednostavnih ormana za regulaciju gasnih pumpi do kompleksnih ormana sa PLC kontrolerima sa par hiljada ulaza/izlaza, frekventnih regulatora velikih snaga i ormana za kompenzaciju reaktivne energije. Pored svega toga, ormani za izmeštena mesta merenja koje isporučujemo Elektrodistributivnim kompanijama su najčešće potpuno šemirani prema zahtevu, što je još jedan od zapaženih rezultata radionice.

U međuvremenu, porastom potreba tržišta ali i rastom naše radionice za šemiranje ormana, pojavila se potreba za poslovanje sa proizvođačima rasklopne i zaštitne opreme, tako da smo postali zvanični distributeri i panel builderi kompanije Moeller, sada Eaton. U našem magacinu se mogu naći proizvodi ovog renomiranog proizvođača.

Ormani koji su izašli iz naše radionice danas krase mnoge važne objekte poput ambasada, što je dokaz kvaliteta kojim se ponosimo.

Zahvaljujući kvalitetu našeg poslovanja i dobrim odnosima koje imamo sa partnerima i klijentima, postali smo i zapažena trgovačka kuća, tako da smo često dobavljači javnim preduzećima ali i malim majstorskim radionicama.

Reference

Geometric Village Nigerija

2013 – Apape, Lagos, Nigerija Ormari razvoda za napajanje objekta. Glavni razvodni ormari sa napojnim prekidačima 800A i izvodima 200A i 400A, ormar sa prebacivanjem napajanja 800A 4p, kao i glavni ormar za napajanje manjig potrošača sa automatskim izborom napojne grane u zavisnosti od prisustva napona .

Ormani za pogon pumpi za flotaciju bakra RTB

2013 – Bor, Flotacija Veliki Krivelj Ormani za kontrolu i upravljanje brzinom rada pumpi za flotaciju bakra. Projekat deo ABB posla za revitalizaciju pogona RTB Bor. Deo posla koji je radila Rasina se odnosi na isporuku ormana, postavljanje i povezivanje opreme u ormanima, kontrola pred puštanje u rad. Ormani isporučeni i ugrađeni, ostavljeni u pogonskom stanju

Nemačka ambasada

2011 – Beograd. Elektro instalacije.