Rastavna osiguračka postolja - APATOR

Rastavno osiguračko postolje RBK

RBK rastavljači su dizajnirani za distribuciju električne energije i zaštitu opreme od kratkog spoja i preopterećenja, pomoću nožastih osigurača. RBK rastavljači sastoje se od tropolnog kućišta sa kontaktima sa oprugama, i mogućnošću povezivanja na bakarne šine, kablove ili kablove sa papučicama, i pokretnog poklopca koji ujedno služi i kao nosač osigurača.

STANDARDI KOJE ZADOVOLJAVAJU RBK RASTAVLJAČI:

PN-93/E-06150/30 IEC 947-3 PN-91/E-06160/21 IEC 269-2-1 PN-90/E-06150/10 IEC 947-1 PN-91/E-06160/10 IEC 269-1

Rastavno osiguračko postolje RBK000(C)

Uređaj umanjenih dimenzija (širine 89mm) za montažu na ploču namenjen za upotrebu sa nožastim osiguračima do 100A, veličine 000 ili 00C.
Priključak:
S – Stezaljke za provodnik 1,5 – 50 mm2
M – Zavrtnjevima za papučicu do 70mm2 <

Rastavno osiguračko postolje RBK000-S

Uređaj umanjenih dimenzija (širine 89mm) za montažu na Cu sabirnice razmaka 60mm, namenjen za upotrebu sa nožastim osiguračima do 100A, veličine 000 ili 00C.
Priključak:
S – Stezaljke za provodnik 1,5 – 50 mm2 M – Zavrtnjevima za papučicu do 70mm2

Rastavno osiguračko postolje RBK00

Uređaj širine 106mm za montažu na ploču namenjen za upotrebu sa nožastim osiguračima do 160A, veličine 00.
Priključak:
S – Stezaljke za provodnik 1,5 – 50 mm2
M – Zavrtnjevima za papučicu do 70mm2

Rastavno osiguračko postolje RBK00-S

Uređaj širine 106mm za montažu na Cu sabirnice razmaka 60mm, namenjen za upotrebu sa nožastim osiguračima do 160A, veličine 00.
Priključak:
S – Stezaljke za provodnik 1,5 – 50 mm2
M – Zavrtnjevima za papučicu do 70mm2

Rastavno osiguračko postolje RBK1

Uređaj širine 180mm za montažu na ploču, namenjen za upotrebu sa nožastim osiguračima do 250A, veličine NV1.
Priključak:
S – Stezaljke za provodnik 70 – 120 mm2
M – Zavrtnjevima za papučicu do 120mm2

Rastavno osiguračko postolje RBK1-S

Uređaj širine 180mm za montažu na Cu sabirnice, namenjen za omega replica upotrebu sa nožastim osiguračima do 250A, veličine NV1.
Priključak:
S – Stezaljke za provodnik 70 – 120 mm2
M – Zavrtnjevima za papučicu do 120mm2

Rastavno osiguračko postolje RBK2

Uređaj širine 250mm fake watches uk za montažu na ploču, namenjen za upotrebu sa nožastim osiguračima do 400A, veličine NV2.
Priključak:
S – Stezaljke za provodnik 70 – 185mm2
M – Zavrtnjevima za papučicu do 240mm2

Rastavno osiguračko postolje RBK2-S

Uređaj širine 250mm za montažu na Cu sabirnice, namenjen za upotrebu sa nožastim osiguračima do 400A, veličine NV2.
Priključak:
S – Stezaljke za provodnik 70 – 185 mm2
M – Zavrtnjevima za papučicu do 240mm2

Rastavno osiguračko postolje RBK3

Uređaj širine 250mm za montažu na ploču, namenjen za upotrebu sa nožastim osiguračima do 630A, veličine NV3.
Priključak:
S – Stezaljke za provodnik 90 – 240 mm2
M – Zavrtnjevima za papučicu do 240mm2

Rastavno osiguračko postolje RBK3-S

Uređaj širine 250mm za montažu na Cu sabirnice, namenjen za upotrebu sa nožastim osiguračima do 630A, veličine NV3.
Priključak:
S – Stezaljke za provodnik 90 – 240 mm2
M – Zavrtnjevima za papučicu do 240mm2