Metalni razvodni ormani

Razvodni ormani serije SL-ST

Modularni, slobodnostojeći ormani univerzalne namene, sa širokim spektrom dimenzija i dodatne opreme, izrađeni savremenom tehnologijom od standardnih materijala uz stalnu kontrolu kvaliteta

Razvodni ormani serije RO

Izrađuju se u verzijama BASIC, STANDARD i MODUL. Kućište je izrađeno od dekapiranog hladno valjanog čeličnog lima (DC01). Do dimenzija 800mm izrađuju se od lima debljine 1,2mm a preko od lima debljine 1,5mm.

Razvodni ormani mernih razvodnih ormana serije MRO, MRO-A, MOMM, MRO-I, MRO-P, Kablovskih priključnih kutija KPK

Tipski ugradni ormani se proizvode u dve serije: serija MRO i MRO-A.

Merno razvodni ormani - MRO

Izrađuju se od hladnovaljanog čeličnog lima, plastificiranim bojom u nijansi RAL 7035EP. Proizvode se kako za individualnu ugradnju MRO-1 do MRO-4, tako i za kolektivnu gradnju MRO-6 do MRO-63, sa različitim unutrašnjim rasporedom u skladu sa tehničkim uslovina EPS-a. MRO se Isporučuju komplet šemirani sa prekidačem, šinskim razvodom (u ormanima za kolektivnu gradnju), sa rednim stezaljkama, sa uvodnicama, sa mogućnošću izbora sa ili bez limitatora i mernih uređaja

Punjač za električna vozila

Prateći zahteve tržišta i savremene trendove dopunili smo naš proizvodni program punjačima i stanicama za električna vozila, u kućištima od poliestera ili plasatificiranog čeličnog lima, sa mogućnošću ugradnje na zid, na stub, ili kao slobodnostojeći.

Razvodni ormani

Razvodni ormani se izrađuju u 3 modela: BASIC, STANDARD i MODUL.

Slobodnostojeći ormani

Konstrukcija ormana se izrađuje od čeličnih profila, a stranice i vrata od hladno valjanog čeličnog lima, debljine 1.5 – 2mm, hemijski obrađen i plastificiran strukturnom bojom u nijansi prema DIN RAL 7035-EP, nanošenjem i pečenjem poliesternog praha na temperaturi od 200°C. Montažna ploča je izrađena od pocinkovanog čeločnog lima debljine 2.0mm, kao i dodatne komponente za montažu. Orman se postavlja na čelično postolje visine do 100mm. Zatvaranje vrata je bravom sa bravljenjem u dve ili tri tačke. Pored standardnih dimenzija u mogućnosti smo da izradimo ormane po zahtevu naručioca. Opciono, ormani se mogu opremiti bočnim profilima i setom nosača koji omogućavaju pomeranje opreme po visini i dubini.

Tipski razvodni ormani

Izrađuju se od hladnovaljanog čeličnog lima debljine 1,2-1,5mm zavisno od dimenzije ormana. Primenjena je antikorozivna zaštita izvedena metodom elektrostatičkog nanošenja poliesternog praha u nijansi prema DIN RAL 7035EP, koja daje visoku postojanost i otpornost kao i odličan vizuelni izgled. Izrađuju se u stepenu zaštite IP65 u širokom opsegu dimenzija, od 250x250mm do 1200x1200mm (ŠxV), dubine 200, 250 i 300mm u zavisnosti od veličine ormana. Isporučuju se se sa ugrađenom montažnom pločom od pocinkovanog čeličlnog lima debljine 2,0mm. Na vratima su postavljena dva čelična “U” profila za montažu opreme i ojačanje vrata.